f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ระหว่าง กม.10+500 และบริเวณวงเวียนหลักสี่ ระหว่าง กม.18+100 – กม.19+000 18/06/2564 กท./ท./11/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 11/06/2564 กท./ท./10/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุดเนื่องจากการใช้งานจำนวน 2 รายการ 18/03/2564 411/งท/2/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 12/03/2564 กท./ท./8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ 18/02/2564 กท./ท./7/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 ประกาศขายทอดตลาด วัสดุสภาพชำรุด จำนวน 13 รายการ 17/02/2564 กท./ท./6/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
7 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 กท./ท./5/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
8 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 13 รายการ 08/01/2564 กท./ท./4/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
9 ทำงานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.0+000- กม. 0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 กท/e./18/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
10 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 2 รายการ 07/12/2563 กท./ท./3/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
11 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 กท./e/17/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 02/12/2563 กท./e/16/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
13 ประกาศขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คุคต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกรุงเทพทางหลวงหมายเลข1 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยก คปอ.-สนามกีฬาธูปเตมีย์ ระหว่าง กม.24+700-กม.25+500 และทางหลวงหมายเลข 331 01/12/2563 กท./ท./2/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
14 ทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 350 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัชดาภิเษก-รามอินทรา ระหว่าง กม.4+400 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 กท/e./15/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 22 รายการ 25/11/2563 411/งท/1/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ