f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.23+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/06/2564 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.26+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/06/2564 8,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่ กม.23+800 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/06/2564 8,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ระหว่าง กม.10+500 และบริเวณวงเวียนหลักสี่ ระหว่าง กม.18+100 – กม.19+000 18/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+460 - ก.26+590 ปริมาณงาน 600 ตร.ม. 17/06/2564 231,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คู้บอน - ประเวศ ระหว่าง กม.51+000 - กม.51+200 ปริมาณงาน 160 ตัน 17/06/2564 482,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 16/06/2564 416,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ที่ กม.7+625 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2564 34,227.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ที่ กม.20+290 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2564 39,027.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2564 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2564 255,869.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานทำความสะอาด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.16+369 (สะพานกลับรถ บ.ยาคูลท์), กม.17+394 (สะพานกลับรถสโมสรตำรวจ) และ กม.20+870 (สะพานกลับรถหน้าแขวงทางหลวงกรุงเทพ) ปริมาณงาน 2,356.95 ตร.ม 15/06/2564 353,542.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.18+760 - กม.20+370 (รวม U-Turn กม.18) ปริมาณงาน 800 ตร.ม. 15/06/2564 308,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ระหว่าง กม.17+315 - กม.20+370 ปริมาณงาน 1,080 ตร.ม. 15/06/2564 353,542.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2564 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,497 รายการ