f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 09/04/2564 กท./ท./8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 13 รายการ 28/01/2564 กท./ท./4/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ศาลาแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 02/12/2563 กท./e/8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
4 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0202 ตอน คันนายาว – แยกเข้ามีนบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 กท./e/12/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
5 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 3 รายการ 18/08/2563 กท.3/2563 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
6 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ระหว่าง กม.3+000 –กม.3+500 (บริเวณวัดโพสพผลเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 63047129775 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ