วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครนายก
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64057163947
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวในทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ที่กม.0+000 -กม.1+869 , ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง14 ที่กม.15+145-กม.34+200 และทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.12+348 - กม.18+780
งบประมาณ 250,960.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 12/05/2564 27/05/2564
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 12/05/2564 27/05/2564
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ