วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไมตมาส 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 01/07/2563 16,496.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 01/07/2563 15,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 01/04/2563 11,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่2 เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 69,986.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563) 29/05/2563 26,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันB10 จำนวน 9,000 ลิตร 05/08/2563 174,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 14 รายการ 03/08/2563 304,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน บต - 4093 นครนายก เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมฯ เสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ที่บริเวณ กม.40+470 30/07/2563 27,832.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ถร - 2240 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมฯ เสียหายในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ที่บริเวณ กม.27+880 โดยมีรายละเอียดดังนี้.- -เสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ -โคมโซเดียมพร้อมอุปกรณ์ 250 W. -สายไฟ NYY 2x2.5 mm2 -แผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.15x0.15 ซม. (รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1 แห่ง) 30/07/2563 36,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 29/07/2563 94,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 80 ตัน 24/07/2563 176,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล95 จำนวน 1,250 ลิตร 24/07/2563 27,437.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix 20 ตัน 23/07/2563 44,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก ยาฆ่าหญ้า จำนวน 12 แกลลอน 22/07/2563 11,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 20/07/2563 26,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 259 รายการ