วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมแกนลูกสูบเท้าช้างข้างขวา จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 33,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมหัวฉีด จำนวน 1 งาน 19/02/2567 49,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 14/02/2567 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ชนิด 1 หัว (SOLAR CELL) ปริมาณงาน 17 แห่ง 28/02/2567 498,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 23/02/2567 48,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 23/02/2567 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 15/02/2567 117,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทาสีสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ที่กม.114+215, กม.115+115, กม.117+475, กม.131+582 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - จิกสูง ที่กม.132+132,กม.138+987 รวมปริมาณงาน 3,069.45 ตร.ม. จำนวนหนึ่งงาน 20/02/2567 472,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่กม.53+900 RT. ปริมาณงาน 595 SQ.M. จำนวนหนึ่งงาน 19/02/2567 192,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างเหมาทาสีโครง Truss ป้าย Overhead และป้าย Overhangด้วยวัสดุเคลือบ Gulvanized ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกที่กม.44+260 RT. ปริมาณงาน 62.267 ตร.ม.(รวมปริมาณงานหนึ่งงาน) 12/02/2567 32,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 15/02/2567 216,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 07/02/2567 11,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 08/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,064 รายการ