วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 26/09/2566 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba - T-5018P fore-3018A จำนวน 6 กล่อง 26/09/2566 35,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษA4 จำนวน 400 รีม 26/09/2566 41,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 28 รายการ 25/09/2566 13,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ 22/09/2566 10,753.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 21/09/2566 126,965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 18/09/2566 50,737.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษA4 จำนวน 160 รีม 18/09/2566 16,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 15/09/2566 288,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 15 รายการ 14/09/2566 457,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 1 ฒฬ 6156 กรุงเทพฯ เฉี่ยวชน ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ -นครนายก ที่กม.63+350 ปริมาณงานหนึ่งงาน 11/09/2566 14,274.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 12/09/2566 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก ยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS - 2 ขนาดจุ 200กก. มอก.371-2530 จำนวน 10 ถัง 08/09/2566 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 90 ถัง 08/09/2566 252,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน 71-3539 สระบุรี ส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-3542 สระบุรี เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายในทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน เขาเพิ่ม - บ้านนาที่กม.37+200 รวมปริมาณงานหนึ่งงาน 06/09/2566 41,254.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 966 รายการ