วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 12/07/2567 5,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.10+000 - กม.11+500 เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 EACH. 10/07/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซบ 1,058 ลิตร 10/07/2567 34,998.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 26/06/2567 12,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,220 ลิตร 26/06/2567 47,079.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 30 ตัน 08/07/2567 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 05/07/2567 297,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 04/07/2567 94,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 906 ลิตร 20/06/2567 29,970.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษ A4 จำนวน 400 รีม 01/07/2567 41,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 30 ตัน 01/07/2567 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 30 ตัน 01/07/2567 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆจำนวน 5 รายการ 25/06/2567 6,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ 21/06/2567 31,366.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก Cold mix จำนวน 2,000 ถุง 19/06/2567 290,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,158 รายการ