วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษA4 100 รีม 03/05/2564 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 13/05/2564 219,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวในทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ที่กม.0+000 -กม.1+869 , ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง14 ที่กม.15+145-กม.34+200 และทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.12+348 - กม.18+780 12/05/2564 250,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 104 ตัน 11/05/2564 228,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 100 ตัน 11/05/2564 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 11/05/2564 49,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก มอเตอร์ขนาด 5 แรง 3 เฟส 380 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 29/04/2564 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า,ซ่อมหม้อลมเบรคหลังพร้อมแม่ปั๊มเบรคหลัง จำนวน 1 งาน 28/04/2564 21,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 28/04/2564 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 9,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/04/2564 33,562.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ 21/04/2564 123,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 429 รายการ