วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.137+993-กม.139+612 กม138+375-กม.138+562 ปริมาณงาน 956 ตร.ม. 22/11/2562 439,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 1,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 19/11/2562 957.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 19/11/2562 15,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 33 รายการ 11/11/2562 109,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก ยาฆ่าหญ้า 24 แกลลอน 11/11/2562 22,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ 11/11/2562 198,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรสาย3049ที่กม.11+192(สามแยกน้ำตกสาริกา) จ้างซ่อมเปลี่ยน Terminal และตรวจสอบเช็คระบบตู้ใหม่สาย 352 ที่กม.0+050 (สามแยกต่อทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 49,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 24 รายการ 12/11/2562 499,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ 12/11/2562 86,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 15,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 8,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 22,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก ซ่อมเหรกบังคับเลี้ยว 06/11/2562 18,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 06/11/2562 17,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ