วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 03/04/2563 11,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 7 รายการ 03/04/2563 226,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครนายก ยาฆ่าหญ้าจำนวน 24 แกลลอน 03/04/2563 22,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 17 รายการ 30/03/2563 334,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 90 ตัน 31/03/2563 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 130 ตัน 31/03/2563 286,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีระหว่างกม.141+500-กม.142+100 ,ทล305ตอนองครักษ์-นครนายกที่กม.53+000 ,ทล305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ที่กม.28+200 ,ทล3261ตอนคลอง10-หนองเสือระหว่างกม.9+588-กม.9+988 ปริมาณงาน 587 ตร.ม. 31/03/2563 263,332.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 31/12/2562 81,792.87 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,080 ลิตร 27/03/2563 20,358.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทล.๓๐๕ ตอน วัดนาบุญ-คลอง ๑๔ กม.๑๕+๑๔๕-กม.๓๔+๒๐๐,ทล.๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔-องครักษ์ กม.๓๔+๒๐๐-กม.๔๔+๐๗๘ และ ทล.๓๐๕ ตอน องครักษ์-นครนายก กม.๔๔+๐๗๘-กม.๗๔+๘๑๑ ปริมาณงาน ๒๔๑.๕๐ ตร.ม. 02/04/2563 1,972,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง – นครนายก ระหว่าง กม.129+500 – กม.131+800 และทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก – ปากพลี ระหว่าง กม.131+800 – กม.134+600 ปริมาณงาน 160 ต้น 02/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.13+950 – กม.15+595 ปริมาณงาน 46 ต้น 31/03/2563 1,971,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 24/03/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางและสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 305ตอนองครักษ์-นครนายกระหว่างกม.44+078-กม.72+665(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน444,925.30ตร.ม.และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 3076ตอนนครนายก-บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041ปริมาณงาน169,159ตร.ม. 20/03/2563 264,056.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างงานจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 305 ที่ กม.25+250 (แยกองค์การเภสัช) โดยมีรายละเอียดดังนี้.- (1).จ้างซ่อมตัว Set Program จำนวน 3 ตัว (2).ตรวจสอบ Set ระบบและตั้งเวลา Program ตู้ใหม่ จำนวน 1 ตู้ 20/03/2563 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 176 รายการ