วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถ และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครนายก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 07/04/2564 9,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายหลักกม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่างกม.12+348 - กม.39+206 (รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 432 ต้น) 31/03/2564 339,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 30/03/2564 18,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 1,068 ลิตร 29/03/2564 27,970.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครนายก หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba T-5018P for e-3018A 29/03/2564 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/03/2564 33,187.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/03/2564 219,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวขนาด15x10 ซม.บริเวณCURBเกาะกลางในทล.305ที่กม44+078-กม72+900 ทล.3076ที่กม0+000-กม0+150 ทล.3542ที่กม0+000-กม0+150 ทล.305ที่กม34+200-กม44+074 19/03/2564 493,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษA4 100 รีม 16/03/2564 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล B7 15/03/2564 11,419.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 08/03/2564 58,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทาง(หลักล้มลุก) สาย 305 ตอนองครักษ์-นครนายก กม.46+200 และกม.72+665 สาย 3312 ตอนลำลูกกา-คลอง16กม.19+940-กม20+045 ปริมาณงาน 1 งาน 03/03/2564 318,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 8 รายการ 24/02/2564 8,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 25/02/2564 216,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 25/02/2564 32,562.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 453 รายการ