วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครนายก ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครนายก ปั๊มน้ำชนิดใต้ดินขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 29/04/2564 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า,ซ่อมหม้อลมเบรคหลังพร้อมแม่ปั๊มเบรคหลัง จำนวน 1 งาน 28/04/2564 21,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ (เปลี่ยนชุดครัชแอร์,แว็กระบบ,เติมน้ำยาแอร์) จำนวน 1 งาน 28/04/2564 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 26/04/2564 9,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 26/04/2564 33,562.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 18 รายการ 21/04/2564 123,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 24 ตัน 19/04/2564 52,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2564 110,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2564 212,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 20 รายการ 07/04/2564 110,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 650 SQ.M. 03/05/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. 03/05/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 05/04/2564 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 453 รายการ