วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศSaijo Denki ขนาด 24,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-3600-52 จำนวน 1 เครื่อง 24/02/2564 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาติดตั้งกระจกประตูบานเลื่อนแบบอลูมิเนียมจำนวน 1 งาน 23/02/2564 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ 23/02/2564 35,908.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) 18/02/2564 12,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 09/02/2564 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 09/02/2564 7,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/02/2564 5,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 11 รายการ 15/02/2564 343,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 15/02/2564 83,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ 15/02/2564 83,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Clean Support ขนาด 1200 cc จำนวน 50 ขวด 09/02/2564 49,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงนครนายก ชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)จำนวน 8 ชุด 08/02/2564 5,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย(การ์ดเรล) ในทางหลวง หมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่างกม.57+859 - กม.58+003 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I 08/02/2564 219,356.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ 05/02/2564 6,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิกส์ จำนวน 1 งาน 05/02/2564 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 453 รายการ