วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 20/01/2564 123,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆจำนวน 29 รายการ 18/01/2564 27,464.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 50 กิโลกรัม 06/01/2564 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครนายก Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 1,000 ถุง 12/01/2564 145,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 9,000 ลิตร 04/01/2564 191,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0203 ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.56+600 - กม.58+350 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,512 M. 19/01/2564 2,992,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ 29/12/2563 12,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างผลิตป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 28/12/2563 40,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครนายก แปรงทองเหลืองพร้อมด้าม จำนวน 84 อัน 02/12/2563 18,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง,ร่องกลาง และไหล่ทางสองข้างทางพร้อมขนทื้งสาย33ตอนคลองยาง-นครนายกที่กม.106+348- กม.127+000สาย3076ตอนนครนายก-บางหอยที่กม.0+000-กม.22+041สาย 305 ตอน องครักษ์ - นครนายกกม.44+078 - กม.72+665(รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 3 แห่ง) 02/12/2563 330,324.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,250 ลิตร 02/12/2563 27,937.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix 40 ตัน 01/12/2563 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุก่อสร้างจานวน 14 รายการ 26/11/2563 257,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 งาน 26/11/2563 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+440 - กม.36+240 และ กม.38+730 - กม.39+830 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 1,516 M. 22/12/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 453 รายการ