วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติอเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ที่กม.0+730 จำนวน 1 แห่ง 27/05/2564 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 31/03/2564 21,073.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 31/12/2563 6,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML-3710 ND จำนวน 3 กล่อง 27/05/2564 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลจำนวน 813 ลิตร 21/05/2564 20,154.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 01/04/2564 16,934.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 01/01/2564 14,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70R 15 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุนฯ) 19/05/2564 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษA4 100 รีม 03/05/2564 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 13/05/2564 219,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดหน้าเดียวในทล.3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ที่กม.0+000 -กม.1+869 , ทล.305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง14 ที่กม.15+145-กม.34+200 และทล. 3312 ตอน ลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.12+348 - กม.18+780 12/05/2564 250,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 104 ตัน 11/05/2564 228,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 100 ตัน 11/05/2564 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 11/05/2564 49,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนครนายก มอเตอร์ขนาด 5 แรง 3 เฟส 380 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง 03/05/2564 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 453 รายการ