วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 05/02/2564 33,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางสองข้างทางพร้อมขนทิ้ง ในทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ช่วงระหว่างกม.1+000 - กม.17+126 ปริมาณงาน 116,112 ตร.ม. และในทางหลวงหมายเลข 3288 ตอน ท่าแดง - วังม่วง ช่วงระหว่าง กม.0+000 04/02/2564 97,257.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix จำนวน 130 ตัน 04/02/2564 286,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 02/02/2564 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 42,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ 03/02/2564 27,808.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 01/02/2564 8,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 02/02/2564 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซลB7 จำนวน 318 ลิตร 29/01/2564 7,978.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน1,250 ลิตร 29/01/2564 30,312.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2564 199,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครนายก หมึกพิมพ์ Brother MFC7360 (TN-2280) จำนวน 3 กล่อง 27/01/2564 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครนายก กระดาษ A4 จำนวน 80 รีม 27/01/2564 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครนายก หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba-T-5018 จำนวน 2 กล่อง 27/01/2564 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 453 รายการ