f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/05/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 21324) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.36+169 (ซอยวัดพระเงิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/03/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานทำความสะอาดผิวทาง (รหัสงาน 21570) ทางหลวงหมายเลข 9 , ทางหลวงหมายเลข 302 และทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ปริมาณงาน 1,151,460 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/03/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานท่อระบายน้ำ (รหัสงาน 21312) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอนปากเกร็ด – คลองประปา ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 2,600 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/03/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานท่อระบายน้ำ (รหัสงาน 21312) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า . ระหว่างกม.3+800 - กม.5+050 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 2,500 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/03/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+250 - กม.40+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,350 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/12/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 31700) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.4+800 และกม.5+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน 2 ที่กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 1 ระหว่างกม.6+100 - กม.9+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 64 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน 2 ที่กม.13+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 1 ระหว่างกม.6+100 - กม.9+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 64 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 76 รายการ