f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานบำรุงรักษาหลักกิโลเมตร (รหัสงาน 21421) ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง-ไทรน้อย ระหว่างกม.13+100-กม.21+400 21/06/2564 166,536.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/06/2564 232,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2564 9,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/06/2564 95,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 16/06/2564 9,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 14/06/2564 50,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 14/06/2564 91,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 99,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/06/2564 25,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 61,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 10/06/2564 68,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว 36" (High Intensity Grade) จำนวน 50 หลาๆละ 1980 บาท 10/06/2564 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 09/06/2564 96,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายาร 09/06/2564 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.4+635-กม.4+900 (ด้านขวาทาง) 08/06/2564 391,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ