f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 09/06/2564 ปธ./eb/34/64 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 12/05/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐x๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ แพ็ค 17/02/2564 416/40/64/70 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+510 - กม.26+674 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,070 SQ.M.) 18/11/2563 ปธ./eb/19/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.7+500 - กม.8+400 ด้านซ้ายทาง ผลผลิต 1 EACH. 18/11/2563 ปธ./eb/18/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2563 ปธ./eb/29/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว ถึง คลองห้า ตอน 3 ระหว่าง กม.2+800 ถึง กม.3+880 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 25/12/2563 ปธ./eb/28/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 น้ำมันดีเซล (B๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร/litre 01/02/2564 416/35/54 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ถึง ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ที่ กม.12+150 (สะพานข้ามแยกสันติสุข) ผลผลติ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) 13/11/2563 ปธ./eb/24/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 ซื้อวัสดุบริหาร จำนวน ๓ รายการ 17/11/2563 416/40/64/12 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 งานบำรุงรักษาสะพาน ทล. 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.31+980 (RAMP 5A, RAMP 5B) และท]. 346 0102 ตอน สะพานคลองเปรม-สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ที่ กม.8+600 (สะพานข้ามแยกเทคโนโลยีปทุมธานี) ปริมาณงาน 1 EACH. 25/11/2563 ปธ./eb/27/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+710 - กม.37+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 EACH. 24/11/2563 ปธ./eb/25/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 7 ระหว่าง กม.72+200 ถึง กม.72+820 (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 13/11/2563 ปธ./eb/21/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 6 ที่ กม.68+998 (ต่างระดับสามโคก) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 17/11/2563 ปธ./eb/20/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ที่ กม.60+847 (ต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12 ต้น) 13/11/2563 ปธ./eb/17/2564 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ