Close
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
Pathumthani Highway District
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
07
กันยายน
2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดย หมวดทางหลวงนวนคร ดำเนินงานติดตั้งราวกันอันตราย บนสะพานกลับรถในทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กม.47+350 (สะพานกลับรถวัดคุณหญิงส้มจีน) กม.48+800 (สะพานกลับรถตลาดโรงเกลือ) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุร่วงหล่นจากสะพานกลับรถ แขวงทางหลวงปทุมธานี ขอวิงวอนให้ผู้ขับขี่โปรดปฎิบัติตามกฏจราจรไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินจากป้ายเตือนการใช้ความเร็ว ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อตัวท่านและผู้ใช้เส้นทาง   #หมวดทางหลวงนวนคร #แขวงทางหลวงปทุมธานี #สำนักงานทางหลวงที่13 #กรมทางหลวง  

title
11
สิงหาคม
2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดเบี่ยงการจราจร ถนนปทุมธานี-เสนา (ด้านขาเข้า) ซ้ายทาง ช่วง สามโคก - แยกปทุมเฉลิมพระเกียรติ(แยกสันติสุข) ที่ กม.4+800 - 5+000 และ กม.6+400 - 6+500 เพื่อปรับผิวการจราจร ปิดเบี่ยงการจราจรด้านขาเข้า ซ้ายทาง 1 ช่องจราจร วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ในทางหลวงหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี-เสนา) ที่ กม.4+800 - 5+000 และ กม.6+400 - 6+500 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดยหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วจะดำเนินการซ่อมปรับผิวการจราจร ขูดไสผิวทางชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรต่อไปรถบรรทุกขนาดใหญ่โปรดใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 3111 ช่วงสามโคกมุ่งหน้าแยกปทุมเฉลิมพระเกียรติ(แยกสันติสุข)โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ไปยัง ทล.347 และ ทล.346 ในวันและเวลาดังกล่าว ในระหว่างดำเนินงานสามารถสอบถามรายละเอียดกได้ที่แขวงทางหลวงปทุมธานี 0 2529 1441-2 และหัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว 09 9254 9241   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้   #หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว #แขวงทางหลวงปทุมธานี #สำนักงานทางหลวงที่13 #กรมทางหลวง

title
28
สิงหาคม
2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี โดย หมวดทางหลวงรังสิต, หมวดทางหลวงปทุมธานี, หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว, หมวดทางหลวงนวนคร และหมวดทางหลวงธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง รุ่นที่ 1 จัดดำเนินการโดย กองฝึกอบรม ร่วมกับส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้เกิดความปลอดภัยบนทางหลวงผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าชุดคนงาน และคนงานที่ปฏิบัติงานด้านตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ของหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวน 42 หมวดทางหลวง รวมจำนวน 126 คน โดยมีคณะวิทยากรจากสมาคมรุกขกรรมไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการตัดต้นไม้ใหญ่ตามหลักวิชาการสากลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับได้รับเกียรติจาก นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางมามอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรม และนายพรพรตสุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม   #แขวงทางหลวงปทุมธานี #สำนักงานทางหลวงที่13 #กรมทางหลวง

title
24
สิงหาคม
2566

24 สิงหาคม 2566 นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีมอบ "ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม" ประจำปีการศึกษา 2566 และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานจิตอาสา ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ตำบลคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+