f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๐ ตัน 19/04/2564 416/60/64/112 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 น้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร/litre 16/04/2564 416/35/64/111 แขวงทางหลวงปทุมธานี
3 ซื้อท่อ PE ร้อยสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๓๐ เมตร 09/04/2564 416/45/64/108 แขวงทางหลวงปทุมธานี
4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐x๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ แพ็ค 09/04/2564 416/40/64/107 แขวงทางหลวงปทุมธานี
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ 09/04/2564 416/60/64/106 แขวงทางหลวงปทุมธานี
6 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๒ รายการ 08/04/2564 416/60/64/105 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร ประจำระหว่างวันที่ ( ๑๖ ก.พ. ๖๔ - ๑๕ มี.ค.๖๔ ) งานราชการแขวงฯ จำนวน ๑ งาน 08/04/2564 416/-/64/104 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ รายการ 07/04/2564 416/60/64/103 แขวงทางหลวงปทุมธานี
9 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๕๐ ตัน 05/04/2564 416/60/64/102 แขวงทางหลวงปทุมธานี
10 จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๔ ผืน 02/04/2564 416/-/64/101 แขวงทางหลวงปทุมธานี
11 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน 30/03/2564 416/60/64/99 แขวงทางหลวงปทุมธานี
12 จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิลคัทเอ้าท์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๒เมษายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ผืน 29/03/2564 416/-/64/98 แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 ซื้อโคลนมิกซ์ ขนาด ๒๐ กก. มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๗๐๐ ถุง 29/03/2564 416/60/64/97 แขวงทางหลวงปทุมธานี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 05/04/2564 416/45/64/96 แขวงทางหลวงปทุมธานี
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ 29/03/2564 416/60/64/95 แขวงทางหลวงปทุมธานี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 676 รายการ