f
title
แขวงทางหลวงปทุมธานี
วิสัยทัศน์ : “แขวงทางหลวงปทุมธานี ทางหลวงสภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 18/06/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงปทุมธานี งานปรับปรุงไหล่และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+250 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และระหว่าง กม.9+000 – 13+000 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,300 SQ.M 10/06/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๐ ตัน 19/04/2564 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงปทุมธานี น้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร/litre 16/04/2564 240,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อท่อ PE ร้อยสายไฟเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๓๐ เมตร 09/04/2564 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสั้น (A๔) ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด ๒๑๐x๒๙๗ มม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ แพ็ค 09/04/2564 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ 09/04/2564 56,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๑๒ รายการ 08/04/2564 482,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงปทุมธานี เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร ประจำระหว่างวันที่ ( ๑๖ ก.พ. ๖๔ - ๑๕ มี.ค.๖๔ ) งานราชการแขวงฯ จำนวน ๑ งาน 08/04/2564 32,454.24 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ รายการ 07/04/2564 45,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๕๐ ตัน 05/04/2564 475,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๔ ผืน 02/04/2564 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน 30/03/2564 114,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิลคัทเอ้าท์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๒เมษายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ผืน 29/03/2564 6,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงปทุมธานี ซื้อโคลนมิกซ์ ขนาด ๒๐ กก. มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๗๐๐ ถุง 29/03/2564 87,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 708 รายการ