title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 สค.18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+500 – กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 สค.19/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 8 ระหว่าง กม.27+050 – กม.30+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 สค.9/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 – กม.6+239 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 สค.10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+931 – กม.9+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 สค.11/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 6 ระหว่าง กม.9+250 – กม.10+752 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 สค.17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตอน 12 ระหว่าง กม.46+250 – กม.46+750 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.47+650 – กม.47+880 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ 1 14/01/2564 สค.16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.23+000 – กม.24+000 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.23+340) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 23/12/2563 สค.1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+810 – กม.8+500 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 สค.3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17,924 ตร.ม. 14/01/2564 สค.15/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.33+800 - กม.33+900 (ซ้ายทาง ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 สค.7/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 06/01/2564 สค.6/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมหาชัย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.29+838 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/05/2563 สค.15/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 5 ระหว่าง กม.16+082 – กม.21+614 ทางขนานด้านขวาทาง (บริเวณไลน์ข้าง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 สค.9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 สค.7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 274 รายการ