title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล

ผ้าไทย ใส่ให้สนุก  วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล จัดโดยจังหวัดสมุทรสาครและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำรายได้ทั้งหมดใช้ในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนงานด้านสาธารณกุศลต่างๆ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเดินแบบผ้าไทย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
title
ประชุมแผนจัดการจราจรเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

นที่ 20 มีนาคม 2567 นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประธานการประชุมแผนจัดการจราจรเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นายชัยวัฒน์ ปานเพชร รองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายวิศวกรรม และนางสาวนรรชรีย์ พานทอง รองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าหมวด/งานในสังกัด ผู้แทนโครงการก่อสร้างฯ และผู้แทนตำรวจทางหลวงเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร