Close
title
title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways Distrtrict
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และนับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย[1]   การเตรียมการ[แก้] การเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมและดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา[2][3], พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน และนาง พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ มีการตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็น เลขานุการ ฝ่ายจัดพิธีการ มี ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเลขานุการ พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็น พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น รองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยและการจราจร[4] ฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก มี นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการ[5] ฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ มี ศาสตราภิชานสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ ฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เช่น บุษยา มาทแล็ง พรพิพัฒน์ เบญญศรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ลือชัย รุดดิษฐ์ พสุ โลหารชุน ณัฐ อินทรเจริญ จักรทิพย์ ชัยจินดา ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย โชติ ตราชู ปรเมธี วิมลศิริ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ประสงค์ พูนธเนศ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กุลิศ สมบัติศิริ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร วิจารย์ สิมาฉายา อนันต์ สุวรรณรัตน์ จรินทร์ จักกะพาก กฤษศญพงษ์ ศิริ การุณ สกุลประดิษฐ์ พัชราภรณ์ อินทรียงค์ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อนันต์ ชูโชติ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อำนวย ปรีมนวงศ์ สุรศักดิ์ เรียงเครือ เพลินพิศ โพธิสัตย์ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ฝ่ายจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร มี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ และนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะอนุกรรมการ