title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/05/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 9 ระหว่าง กม.40+030 - กม.42+220 ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอนควบคุม 0100 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+931 – กม.9+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0201 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชัยศรี – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 – กม.6+239 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0201 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 8 ระหว่าง กม.28+492 - กม.29+950 บริเวณร่องแบ่งทางหลัก (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0201 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+500 – กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0201 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 8 ระหว่าง กม.27+050 – กม.30+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตอน 12 ระหว่าง กม.46+250 – กม.46+750 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง และ กม.47+650 – กม.47+880 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ตอน 6 ระหว่าง กม.9+250 – กม.10+752 บริเวณร่องกลางด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 55 รายการ