title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพจำนวน 109 รายการ 21/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 11/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 11/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 9 ระหว่าง กม.40+030 - กม.42+220 ทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.28+500 – กม.30+800 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 2,880,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.21+500 – กม.30+275 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ตอน 8 ระหว่าง กม.27+050 – กม.30+800 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 4,477,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3235 ตอน นครชัยศรี – เลียบแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่าง กม.2+000 – กม.6+239 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 4,983,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 5 ระหว่าง กม.34+000 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 8 ระหว่าง กม.28+492 - กม.29+950 บริเวณร่องแบ่งทางหลัก (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 1,999,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 7 ระหว่าง กม.27+100 - กม.29+100 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 1,460,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+000 - กม.26+900 เป็นช่วงๆ (บริเวณสะพานกลับรถ กม.26+095) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 7,200 ตร.ม. 04/12/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 - กม.34+000 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 3,789,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 15 ระหว่าง กม.51+000 - กม.52+770 ทางหลักด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 4,551,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุ่มล้ม – พุทธมณฑล ตอน 3 ระหว่าง กม.8+931 – กม.9+500 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 1,443,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ