วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทล.3222,3076,3428,3288,3239,3050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 03/04/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
407 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 12/03/2562 499,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
408 แขวงทางหลวงนครนายก ยาฆ่าหญ้า 12 แกลลอน 12/03/2562 11,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
409 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหะ จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
410 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก-บางหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.22+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,193 ต้น) 14/03/2562 4,349,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
411 แขวงทางหลวงนครนายก ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 23 รายการ 21/02/2562 35,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
412 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาติดตั้งไฟเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิด 2 หัว บนเสาสูง (Mast Arm) ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ -คลอง14 ที่บริเวณกม.27+900 จำนวน 2 ชุด ,ที่กม.30+275 จำนวน 2 ชุด และที่กม.32+989 จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียด 18/02/2562 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
413 แขวงทางหลวงนครนายก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องกลงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 11/02/2562 945,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
414 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/01/2562 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
415 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/01/2562 33,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
416 แขวงทางหลวงนครนายก Hot mix เพื่อใช้ในการปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด เสียหายในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นครนายก - ปากพลี ระหว่างกม.134+700 - กม.138+500 และทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขี่อนขุนด่านปราการชลช่วงระหว่าง กม.1+000 - กม.2+000 28/01/2562 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
417 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาโครงข่ายบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยทำการยกปรับระดับถนนคอนกรีตด้วยสามโพลียูรีเทน ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+168.955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 1,575,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
418 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
419 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 5 รายการ 23/01/2562 11,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
420 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข3076 ตอนนครนายก -บางหอยระหว่างกม.0+000-กม.22+041 16/01/2562 72,738.37 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 453 รายการ