วิสัยทัศน์ : บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำงานให้ทันสมัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างเหมางานสีตีเส้นสาย33ตอนนครนายก-ปากพลีกม.136+500-142+000สาย305ตอนวัดนาบุญ-คลอง14ระหว่างกม.26+363กม.28+969สาย3312ตอนลำลูกกา-คลอง16ระหว่างกม.13+302.36.กม.15+722.31.กม.0+200สาย3051ตอนบางอ้อ-สำนักงานปรมาณูฯที่กม13+567-กม.14+000กม.15+555-กม.16+022 15/01/2562 299,285.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
422 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุไฟฟ้าจำนวน 19 รายการ 14/01/2562 346,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
424 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 08/01/2562 5,577.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
425 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 08/01/2562 26,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
426 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมเพลาขับหลัง จำนวน 1 คัน 04/01/2562 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
427 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
428 แขวงทางหลวงนครนายก น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,280 ลิตร 28/12/2561 32,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
429 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างผลิตป้ายไวนิลเพื่อใช้ติดตั้งอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 81,746.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
430 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 33,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
431 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 5,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
432 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 10,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
433 แขวงทางหลวงนครนายก จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 27/12/2561 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
434 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆจำนวน 7 รายการ 26/12/2561 26,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
435 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุอื่นๆจำนวน 6 รายการ 26/12/2561 52,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 453 รายการ